Olgu Sunumu

Obstrüktif Solunum Yetmezliği Nedeniyle Entübasyon Uygulanan İki Olguda Ölümcül Komplikasyon: Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
  • Ülkem Koçoğlu Barlas
  • Hasan Serdar Kıhtır
  • Mey Talip Petmezci
  • Nihal Akçay
  • Esra Şevketoğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 78-81 DOI: 10.4274/cayd.88598

Olgu Sunumu

Postoperatif Erken Dönemde Laparoskopik Gastrostomi Düşmesi: Non-invaziv ventilasyonun nadir bir komplikasyonu
  • Çağlar Ödek
  • Tanıl Kendirli
  • Ayhan Yaman
  • Gülnur Göllü Bahadır
  • Meltem Koloğlu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 141-144 DOI: 10.5505/cayb.2015.39974

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler