Özgün Araştırma

İlk Kez Ateşli Nöbet Geçiren Çocuklarda Bakteriyel Menenjit Riski
  • Gülser Esen Besli
  • Sibel Özümüt
  • Elif Yıldız
  • Tuba Seven
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 1-8 DOI: 10.5505/cayb.2014.10820

Özgün Araştırma

Bakteriyel Menenjitin Erken Tanısında Klinik ve Laboratuvarın Yeri
  • Emel Ulusoy
  • Anıl Mert Özçelik
  • Ali Öztürk
  • Hale Çitlenbik
  • Durgül Yılmaz
  • Murat Duman
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020; 7: 117-121 DOI: 10.4274/cayd.galenos.2019.35119

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler