Özgün Araştırma

Çocuk Yogun Bakim Ünitesine Yatis Sirasindaki Hemoglobin Düzeyi ve Izlemde Eritrosit Transfüzyonu Gereksiniminin Mortalite Üzerine Etkisi
 • Ali Ertug Arslanköylü
 • Baris Akbas
 • Mehmet Alakaya
 • Gülçin Bozlu
 • Asena Ayça Özdemir
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 8-12 DOI: 10.4274/cayd.17363
Çocuk Yogun Bakim Ünitesinde Hastane Enfeksiyonu Risk Faktörleri
 • Ayse Berna Anil
 • Murat Anil
 • Nihal Önal Özdemir
 • Nuri Bayram
 • Zümrüt Sahbudak Bal
 • Engin Köse
 • Nisel Yilmaz
 • Mehmet Helvaci
 • Nejat Aksu
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 9-16 DOI: 10.5505/cayb.2014.76486
Ülkemizde Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yogun Bakim Ünitesindeki Beyin Ölümlerinin Incelenmesi; Insidans, Etiyoloji ve Organ Bagisi
 • Nilüfer Yalindag Öztürk
 • Feyza Inceköy Girgin
 • Deniz Birtan
 • Ismail Cinel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 11-14 DOI: 10.4274/cayd.79663
Çocuk yogun bakim ünitesinde ventilatör iliskili pnömoni tanisinda endotrakeal aspirat kültürünün degerinin retrospektif olarak incelenmesi
 • Kadir Serafettin Tekgündüz
 • Mustafa Bulgan
 • Merve Türkay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 13-18 DOI: 10.5505/cayb.2015.44127
Çocuk Yogun Bakim Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularinin Geriye Dönük Degerlendirilmesi
 • Nazan Ülgen Tekerek
 • Adem Dursun
 • Basak Nur Akyildiz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 21-26 DOI: 10.4274/cayd.36035
Çocuk Yogun Bakim Ünitesinde Santral Venöz Kateterizasyon Uygulamalari: Dört Yillik Deneyim
 • Rana Isgüder
 • Gamze Gülfidan
 • Hasan Agin
 • Ilker Devrim
 • Utku Karaarslan
 • Nurettin Ünal
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 31-38 DOI: 10.5505/cayb.2014.22932
Kritik Hasta Çocuklarda Rabdomiyoliz
 • Asli Yalçinkaya
 • Hakan Tekgüç
 • Oguz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 61-64 DOI: 10.5505/cayb.2014.03522
Çocuk Yogun Bakim Ünitemizde Trakeostomi Açilan Hastalarimizin Degerlendirilmesi
 • Ilknur Tolunay
 • Riza Dinçer Yildizdas
 • Özden Özgür Horoz
 • Özgür Sürmelioglu
 • Faruk Ekinci
 • Ercüment Petmezci
 • Naime Gökay
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 61-64 DOI: 10.5505/cayb.2015.09797
Bir Egitim ve Arastirma Hastanesi Çocuk Yogun Bakim Ünitesine Basvuran Hastalarin Degerlendirilmesi
 • Okan Öz
 • Süleyman Bayraktar
 • Murat Elevli
 • Hatice Nilgün Selçuk Duru
 • Mahmut Çivilibal
 • Kamil Sahin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 65-70 DOI: 10.5505/cayb.2015.35220
Çocuk Yogun Bakimda Takip Edilen Göçmen Hastalarin Özellikleri
 • Ulas Özdemir
 • Orkun Tolunay
 • Anil Atmis
 • Duygu Pehlivan
 • Tamer Çelik
 • Sükriye Tugçe Kazgan
 • Asena Sucu
 • Can Celiloglu
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 86-90 DOI: 10.4274/cayd.36854
Çocuk Yogun Bakim Ünitemizde Terapötik Plazmaferez Uygulanan Nörolojik Hastalarimizin Degerlendirilmesi: 10 Yillik Deneyim
 • Ilknur Tolunay
 • R. Dinçer Yildizdas
 • Faruk Incecik
 • Özden Özgür Horoz
 • Faruk Ekinci
 • Ercüment Petmezci
 • M. Özlem Hergüner
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 111-114 DOI: 10.5505/cayb.2015.32042
Karaciger Nakli Sonrasi Çocuk Yogun Bakim Izlemi: 5 yillik deneyim
 • Nuri Alaçakir
 • Hakan Tekgüç
 • Meryem Keçeli
 • Ahmet Bastürk
 • Reha Artan
 • Ibrahim Aliosmanoglu
 • Ayhan Dinçkan
 • Oguz Dursun
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 115-120 DOI: 10.5505/cayb.2015.97269
Çocuk yogun bakimda santral venöz kateterizasyon için ultrasonografi kullanimi; tek merkez deneyimi
 • Orkun Tolunay
 • Mehmet Kemal Okuyan
 • Tamer Çelik
 • Mustafa Kurthan Mert
 • Bozkurt Gülek
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 127-132 DOI: 10.5505/cayb.2015.68077
Çocuk Yogun Bakimda Yatan Hastalarda Toraks Patolojilerinin Tanisinda Akciger Grafisi ve Bilgisayarli Toraks Tomografisinin Karsilastirilmasi
 • Özlem Saraç Sandal
 • Gökhan Ceylan
 • Ferhat Sari
 • Rana Isgüder
 • Ilker Devrim
 • Hasan Agin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 131-134 DOI: 10.4274/cayd.25238
Çocuk Yogun Bakim Ünitesinde Izlenen Hastalarin Geriye Dönük Analizi ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi
 • Fatma Zehra Kiliç
 • Yasemin Çoban
 • Mehmet Davutoglu
 • Tahir Dalkiran
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 140-145 DOI: 10.4274/cayd.02996

Olgu Sunumu

Agir Seyirli Stafilokoksik Haslanmis Deri Sendromlu Bir Olgu
 • Serhat Emeksiz
 • Tanil Kendirli
 • Oktay Perk
 • Ebru Azapagasi
 • Fikret Asarcikli
 • Tuba Erat
 • Ergin Çiftçi
 • Gülsan Yavuz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 32-35 DOI: 10.4274/cayd.69188
Yüksek Akimli Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisine Bagli Pnömotoraks Olgusu
 • Çapan Konca
 • Hasan Ögünç Apaydin
 • Mehmet Geyik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 80-83 DOI: 10.4274/cayd.28290

Orijinal Makale

Çocuk Yogun Bakim Ünitesinde Kateter Iliskili Kan Dolasimi Enfeksiyonlari
 • Tanil Kendirli
 • Ayhan Yaman
 • Çaglar Ödek
 • Halil Özdemir
 • Adem Karbuz
 • Bilge Aldemir
 • Haluk Güriz
 • Can Ates
 • Gamze Özsoy
 • Derya Aysev
 • Ergin Çiftçi
 • Erdal Ince
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 42-46 DOI: 10.4274/cayd.86580

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakımı Ünitesinde Guillain-Barré Sendromlu Olgularının Geriye Dönük Analizi
 • Hasan Serdar Kıhtır
 • Nermin Ankay
 • Esra Şevketoğlu
 • Mey Talip Petmezci
 • Osman Yeşilbaş
 • Zeynep Kıhtır
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 110-115 DOI: 10.4274/cayd.21931

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler