Olgu Sunumu

Yüksek Akimli Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisine Bagli Pnömotoraks Olgusu
 • Çapan Konca
 • Hasan Ögünç Apaydin
 • Mehmet Geyik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 80-83 DOI: 10.4274/cayd.28290

Özgün Araştırma

Alt Solunum Yolu Hastaligi Olan Çocuklarda Yüksek Akimli Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisinin Yasamsal Bulgular Üzerindeki Sonuçlari
 • Yakup Sögütlü
 • Suat Biçer
 • Gülçin Kurt
 • Olcay Sah
 • Medya Namdar
 • Sevim Togaç
 • Esen Besli
 • Çigdem Kaspar
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 121-130 DOI: 10.4274/cayd.38358

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler