Olgu Sunumu

Alüminyum Fosfit Zehirlenmesi: İki Çocuk Olgu ve İki Ayrı Klinik Sonuç
 • Faruk Ekinci
 • Rıza Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Özlem Tolu Kendir
 • Ercüment Petmezci
 • İlknur Tolunay
 • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 72-76 DOI: 10.4274/cayd.41275
Aktif Kardiyopulmoner Resüssitasyon Sırasında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Kullanımı: Olgu Sunumu
 • Edanur Yeşil
 • Nilüfer Yalındağ Öztürk
 • Feyza Girgin İnceköy
 • Koray Ak
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 149-152 DOI: 10.5505/cayb.2015.92408

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler