Özgün Araştırma

Çocuk Acil Servisinde Çekilen Bilgisayarli Beyin Tomografilerinin Hasta Yönetimine Katkisi
 • Halise Akça
 • Nilden Tuygun
 • Can Demir Karacan
 • Yasemin Tasci Yildiz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 1-6 DOI: 10.5505/cayb.2015.58077
Çocukluk Dönemi Kafa Travmalarinda Ikilem: Hafif Kafa Travmali Hastalarda Bilgisayarli Beyin Tomografisi Gerekli mi, Degil mi?
 • Anil Atmis
 • Orkun Tolunay
 • Tamer Çelik
 • Yurdal Gezercan
 • Çigdem Dönmezer
 • Salim Resitoglu
 • Fahri Aydin
 • Ulas Özdemir
 • Ali Ihsan Ökten
 • Burak Olmaz
 • Enis Elmas
 • Ümit Çelik
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 27-31 DOI: 10.4274/cayd.03164
Üst Sosyokültürel Düzeyden Bir Grup Ailenin Çocuklarda Karsilasilan Acil Durumlarla Ilgili ilgi Düzeylerinin Degerlendirilmesi
 • Öznur Küçük
 • Suat Biçer
 • Tuba Giray
 • Defne Çöl
 • Gülay Çiler Erdag
 • Çigdem Kaspar
 • Ayça Vitrinel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 73-79 DOI: 10.5505/cayb.2014.46330
Çocuklarda Ates ile Ilgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranislari
 • Raziye Kiliç
 • Özlem Tolu Kendir
 • Sinem Sari Gökay
 • Tugçe Çelik
 • Ahmet Kagan Özkaya
 • Hayri Levent Yilmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 76-85 DOI: 10.4274/cayd.59144
Ailelerin Çocuk Oto Güvenlik Koltugu Kullanma Oranlari ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Anket Çalismasi
 • Defne Çöl
 • Suat Biçer
 • Meltem Ugras
 • Tuba Giray
 • Öznur Küçük
 • Gülay Çiler Erdag
 • Ayça Vitrinel
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 87-95 DOI: 10.5505/cayb.2014.87597
Çocuk Yogun Bakimda Yatan Hastalarda Toraks Patolojilerinin Tanisinda Akciger Grafisi ve Bilgisayarli Toraks Tomografisinin Karsilastirilmasi
 • Özlem Saraç Sandal
 • Gökhan Ceylan
 • Ferhat Sari
 • Rana Isgüder
 • Ilker Devrim
 • Hasan Agin
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 131-134 DOI: 10.4274/cayd.25238

Orijinal Makale

Saglik Profesyonellerinin Ates Yönetimi Bilgilerinin Degerlendirilmesi
 • Saduman Dinçer
 • Fatma Tas Arslan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 53-59 DOI: 10.4274/cayd.38258

Özgün Araştırma

Ev Tipi Ventilatör ile İzlenen Trakeostomili Hastalarda Ürolitiazis Sıklığı ve Risk Faktörleri
 • İlknur Tolunay
 • R. Dinçer Yıldızdaş
 • Özden Özgür Horoz
 • Engin Melek
 • Bahriye Atmış
 • Bilgin Yüksel
 • İhsan Turan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 92-95 DOI: 10.4274/cayd.96158
Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Triyaj Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
 • Sibel Küçükoğlu
 • Semra Köse
 • Aynur Aytekin
 • Tuğba Kılıç
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 116-122 DOI: 10.4274/cayd.42714

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler