Özgün Araştırma

İlk Kez Ateşli Nöbet Geçiren Çocuklarda Bakteriyel Menenjit Riski
  • Gülser Esen Besli
  • Sibel Özümüt
  • Elif Yıldız
  • Tuba Seven
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 1-8 DOI: 10.5505/cayb.2014.10820
Çocuklarda Ateş ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları
  • Raziye Kılıç
  • Özlem Tolu Kendir
  • Sinem Sarı Gökay
  • Tuğçe Çelik
  • Ahmet Kağan Özkaya
  • Hayri Levent Yılmaz
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 76-85 DOI: 10.4274/cayd.59144

Orijinal Makale

Sağlık Profesyonellerinin Ateş Yönetimi Bilgilerinin Değerlendirilmesi
  • Şaduman Dinçer
  • Fatma Taş Arslan
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 53-59 DOI: 10.4274/cayd.38258

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler