Olgu Sunumu

Çocuk Acil Serviste Nutcracker Sendromu için Yol Gösterici Tanısal Araç Olarak Hasta Başı Ultrasonografi
  • Anıl Er
  • Burak Polat
  • Duygu Çiçek
  • Aykut Çağlar
  • Elif Gökbike Köseli
  • Tanju Çelik
  • İlker Günay
  • Hurşit Apa
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 75-77 DOI: 10.4274/cayd.80299

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler