Olgu Sunumu

Çakmak Gazı İnhalasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • S. Bahaettin Öncü
 • Ahmet Güzel
 • Şule Paksu
 • Serkan Şahin
 • Fatih Suna
 • Murat Yüce
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2014; 1: 101-103 DOI: 10.5505/cayb.2014.08208

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Bir Kardiyotoksisite: Bütan İnhalasyonu
 • Gamze Gökalp
 • Emel Berksoy
 • Murat Anıl
 • Yüksel Bıcılıoğlu
 • Neslihan Zengin
 • Fulya Kamit Can
 • Ayşe Berna Anıl
J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018; 5: 132-133 DOI: 10.4274/cayd.70883

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler