POSTER BİLDİRİLER

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 9: 18-18
Makale Geliş Tarihi:
Makale Kabul Tarihi:
*

Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Genetics, Samsun, Turkey

**

Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Samsun, Turkey

***

Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

****

Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Samsun, Turkey

*****

Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Cardiology, Samsun, Turkey

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü