2016-8-3-2
2016 3 Ağustos (8) 2
ORCID Kullanımı
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi

Derleme

Çocuk Acil Serviste Ortopedik Redüksiyonlarda Girişimsel Sedasyon

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 52-61)

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 62-68)

Ege Bölgesinde Çocuklarda Akrep Sokmasının Klinik Özellikleri: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 69-75)

Çocuklarda Ateş ile İlgili Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 76-85)

Çocuk Yoğun Bakımda Takip Edilen Göçmen Hastaların Özellikleri

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 86-90)

Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 91-96)

Olgu Sunumu

Masif Gastrointestinal Sistem Kanamasında Nadir Bir Etiyoloji: Dieulafoy Lezyonu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 97-99)

Escherichia Coli Sepsisine Bağlı Simetrik Periferal Kangren

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 100-102)

Non-Ketotik Hiperglisinemide Mekanik Ventilasyondan Ayırmada Ketamin Etkin mi?

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 103-105)

Akrep Sokması Sonrası İzole Troponin I Yüksekliği Gelişen Olgu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 106-109)
Anasayfa Arşiv Arama Menü