2016-4-3-1
2016 3 Nisan (4) 1
ORCID Kullanımı
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi

Özgün Araştırma

Çocukluk Çağında Trampolin Yaralanmasına İkincil Gelişen Kırıklar: Kullanıcı Şartlarının ve Yaralanma Şiddetinin Amerikan Pediyatri Akademisi Faaliyet Raporuna göre İleriye Yönelik Analizi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 1-10)

Ülkemizde Üçüncü Basamak Bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Beyin Ölümlerinin İncelenmesi; İnsidans, Etiyoloji ve Organ Bağışı

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 11-14)

Batı Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Hastanelerin Acil Servislerinin Çocuk Hastalara Uygunluğunun Değerlendirilmesi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 15-20)

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 21-26)

Çocukluk Dönemi Kafa Travmalarında İkilem: Hafif Kafa Travmalı Hastalarda Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Gerekli mi, Değil mi?

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 27-31)

Olgu Sunumu

Ağır Seyirli Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromlu Bir Olgu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 32-35)

Sünnet Sırasında Uygulanan Prilokain Anestezisi ile İlişkili Methemoglobinemi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 36-38)

Tanısı Ailesi Tarafından Reddedilen Bir Olgu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 39-41)

Jüvenil İdiyopatik Artrite İkincil Gelişen Makrofaj Aktivasyon Sendromu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 42-45)

Akut İnfantil Hemorajik Ödem: Bir Olgu Sunumu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 46-48)

Editöre Mektup

Salbutamol Tedavisine Sekonder Gelişen Bir Supraventriküler Taşikardi Olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 49-49)

Editöre Mektup: Salbutamol Tedavisine İkincil Gelişen Bir Supraventriküler Taşikardi Olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016; 3: 50-51)
Anasayfa Arşiv Arama Menü