2015-12-2-3
2015 2 Aralık (12) 3
ORCID Kullanımı
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi

Diğer

İçindekiler

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: -)

Derleme

Pediatrik temel yaşam desteği konusunda Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından yapılan 2015 güncellemeleri neler getiriyor?

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 103-110)

Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Terapötik Plazmaferez Uygulanan Nörolojik Hastalarımızın Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Deneyim

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 111-114)

Karaciğer Nakli Sonrası Çocuk Yoğun Bakım İzlemi: 5 yıllık deneyim

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 115-120)

Elektrik yaralanması nedeniyle acil servise getirilen çocuklarda klinik sonucu etkileyen faktörler

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 121-126)

Çocuk yoğun bakımda santral venöz kateterizasyon için ultrasonografi kullanımı; tek merkez deneyimi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 127-132)

Çocuk Acil Servise Başvuran Suriyeli Hastalarla Türk Hastaların Karşılaştırılması: Ege Üniversitesi Deneyimi

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 133-136)

Olgu Sunumu

Önceden sağlıklı bir çocukta Ochrobactrum anthropi bakteriyemisi ve pnömoni

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 137-140)

Postoperatif Erken Dönemde Laparoskopik Gastrostomi Düşmesi: Non-invaziv ventilasyonun nadir bir komplikasyonu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 141-144)

Salbutamol tedavisine sekonder gelişen bir supraventriküler taşikardi olgusu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 145-148)

Aktif Kardiyopulmoner Resüssitasyon Sırasında Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Kullanımı: Olgu Sunumu

(J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2015; 2: 149-152)
Anasayfa Arşiv Arama Menü