Olgu Sunumu

Subakut Sklerozan Panensefalitli Bir Hastada Serebral Tuz Kaybı Sendromu: Tedavide Fludrokortizon Kullanımı

10.4274/cayd.galenos.2018.62634

  • Orkun Tolunay
  • Tamer Çelik
  • Aysu İlhan Yalaki
  • Duygu Artar
  • Ümit Çelik

Gönderim Tarihi: 27.03.2018 Kabul Tarihi: 15.05.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(2):102-104

Serebral tuz kaybı sendromu, natriürez ve diürezin neden olduğu, hipovolemik hiponatremi tablosu olup, patogenezi net olarak bilinmemektedir. Sıklıkla uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu ile karıştırılmaktadır. Serebral tuz kaybı sendromu tedavisinde, volüm ve sodyum kaybının yerine konulması ve altta yatan nedenin düzeltilmesi tedavinin en önemli öğeleridir. Sıklıkla beyin cerrahisi operasyonlarından sonra tariflenen serebral tuz kaybı sendromunun bilinirliği arttıkça tanı konulan hasta sayısı artmakta ve etiyolojide her geçen gün yeni etkenler tanımlanmaktadır. Burada subacute sclerosing panencephalitis tanısıyla izlenmekte olan, izleminde serebral tuz kaybı sendromu gelişen, sodyum defisit tedavisine rağmen hiponatremisi düzelmeyen ve fludrokortizon ile başarılı şekilde tedavi edilmiş 16 yaşında bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Serebral tuz kaybı sendromu, hiponatremi, subakut sklerozan panensefalit, uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu

Tam Metin (İngilizce)