Olgu Sunumu

Status Epileptikus ile Başvuran Pridoksin Bağımlı Epilepsi Olgusu

10.4274/cayd.galenos.2018.85057

  • Senem Ayça
  • Hamide Betül Gerik Çelebi
  • Sırrı Çam
  • Muzaffer Polat

Gönderim Tarihi: 21.11.2017 Kabul Tarihi: 23.01.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(1):41-43

Pridoksin bağımlı epilepsi ALDH7A1 geninde mutasyona bağlı gelişen otozomal resesif geçişli nadir görülen bir epileptik ensefalopatidir. Erken süt çocukluğu döneminde görülen dirençli nöbetler en sık gözlenen klinik formudur. Status epileptikus ile hastanemize 4 aylık kız olgu başvurdu. Nöbetleri neonatal dönemde başlayıp fenobarbitale kısmi yanıt görüldü. Uygun antiepileptik tedaviye rağmen nöbetleri kontrol altına alınamadı. Hastaya 100 mg pridoksin intravenöz olarak uygulandıktan sonra nöbeti durdu. Pridoksin bağımlı epilepsi tanısı düşünüldü ve yapılan ALDH7A1 gen analizinde homozigot missense mutasyon tespit edildi. Dirençli epilepsilerde ve status epileptikus tedavi protokolünde pridoksin uygulanmalıdır. Pridoksin bağımlı epilepsi tanısı akraba evliliğinin sık olarak görüldüğü ülkemizde özellikle düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Pridoksin, epilepsi, status epileptikus

Tam Metin (İngilizce)