Olgu Sunumu

Preadolesan Bir Erkek Çocukta Fluoksetinle İlişkili Anjiyoödem ve Ürtiker

10.4274/cayd.63935

  • Aslı Sürer Adanır
  • Arif Önder
  • Zehra Ece Soğucak
  • Abdurrahman Erdem Başaran
  • Ayşen Bingöl
  • Esin Özatalay

Gönderim Tarihi: 11.12.2017 Kabul Tarihi: 23.01.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(3):144-146

Anjiyoödem, derin dermis veya deri altı dokulardaki kılcal damarların artmış geçirgenliği ve dilatasyonu ile seyreden ve sıklıkla üst solunum ve gastrointestinal sistemleri etkileyen lokal ödem olarak tanımlanır. Diğer birçok ilaç gibi, seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin nadir bir yan etki olarak da görülebilir. Burada fluoksetin ile ürtikeri ortaya çıkan ve ilacın kesilmesinden sonra düzelen, ilacın tekrar başlanması ile ürtiker ve anjiyoödemi ortaya çıkan 10 yaşında bir erkek çocuğu sunuyoruz. Literatürde, fluoksetin ile ortaya çıkan 2 anjiyoödem olgusu daha bulunmaktadır. Birisi yüksek doz fluoksetin alımından 2 gün sonra grip benzeri bir klinik görünümle seyreden ve ürtiker ve anjiyoödemin eşlik ettiği olgu, diğeri ise 10 mg/gün fluoksetin ile anjiyoödem bildiren, ancak ürtiker görülmemesi nedeniyle psödoalerjik olduğu düşünülen olgudur. Bu açıdan bizim olgumuzun benzersiz olduğunu düşünüyoruz, çünkü anjiyoödem terapötik dozlarda gelişmiş ancak allerjik kökenli olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoödem, çocuk, fluoksetin, ürtiker, yan etki

Tam Metin (İngilizce)