Orijinal Makale

Çocuk Yogun Bakim Ünitesinde Kateter Iliskili Kan Dolasimi Enfeksiyonlari

10.4274/cayd.86580

 • Tanil Kendirli
 • Ayhan Yaman
 • Çaglar Ödek
 • Halil Özdemir
 • Adem Karbuz
 • Bilge Aldemir
 • Haluk Güriz
 • Can Ates
 • Gamze Özsoy
 • Derya Aysev
 • Ergin Çiftçi
 • Erdal Ince

Gönderim Tarihi: 29.05.2017 Kabul Tarihi: 11.07.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(2):42-46

Giris: Bu çalismanin amaci, kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonlarinin sikligini, risk faktörlerini, kateter yerlestirme yerleri ile olan iliskisini, ayrica bu enfeksiyonlarin mortalite ve çocuk yogun bakim ünitesi (ÇYBÜ) kalis süresine olan etkisini belirlemektir. Yöntemler: Kasim 2009 ve Subat 2011 tarihleri arasinda gerçeklestirilen ileriye yönelik ve gözlemsel bir kohort çalismasidir. Bu tarihler arasinda, ünitemizde santral venöz kateteri olan tüm hastalar çalismaya alindi. Bulgular: Bu dönemde, ÇYBÜ’de 275 hasta izlendi. Invazif cihaz kullanim sikligi; %38,9 (107) santral venöz kateter, %38,2 (105) mekanik ventilasyon, %53,3 (147) idrar kateteri ve %11,3 (32) arter kateteri idi. Hastalarin 16’sinda (%14,8) (23 atak) kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonu saptandi. Bin santral venöz kateter kullanim gününde 14 enfeksiyon atagi gözlemlendi. Santral venöz kateteri olmayan 168 hastanin ise 4 (%2,4) tanesinde kan dolasimi enfeksiyonu saptandi. Hastalarin 36’si öldü, mortalite orani %13 idi. Bu hastalardan 5’i (%13,8) kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonu nedeniyle öldü, 27’sinde (%25) santral venöz kateter varken, 9’unda (%6) yoktu (p=0,001). Sonuç: Kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonlari, hastane iliskili enfeksiyonlar içinde en ciddi olanlardan biridir ve ÇYBÜ’deki morbidite ve mortalitenin de önemli bir nedenidir.

Yöntemler

Kasim 2009 ve Subat 2011 tarihleri arasinda gerçeklestirilen ileriye yönelik ve gözlemsel bir kohort çalismasidir. Bu tarihler arasinda, ünitemizde santral venöz kateteri olan tüm hastalar çalismaya alindi.

Bulgular

Bu dönemde, ÇYBÜ’de 275 hasta izlendi. Invazif cihaz kullanim sikligi; %38,9 (107) santral venöz kateter, %38,2 (105) mekanik ventilasyon, %53,3 (147) idrar kateteri ve %11,3 (32) arter kateteri idi. Hastalarin 16’sinda (%14,8) (23 atak) kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonu saptandi. Bin santral venöz kateter kullanim gününde 14 enfeksiyon atagi gözlemlendi. Santral venöz kateteri olmayan 168 hastanin ise 4 (%2,4) tanesinde kan dolasimi enfeksiyonu saptandi. Hastalarin 36’si öldü, mortalite orani %13 idi. Bu hastalardan 5’i (%13,8) kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonu nedeniyle öldü, 27’sinde (%25) santral venöz kateter varken, 9’unda (%6) yoktu (p=0,001).

Sonuç

Kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonlari, hastane iliskili enfeksiyonlar içinde en ciddi olanlardan biridir ve ÇYBÜ’deki morbidite ve mortalitenin de önemli bir nedenidir.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal enfeksiyon, kateter iliskili kan dolasimi enfeksiyonu, çocuk yogun bakim

Tam Metin (İngilizce)