Olgu Sunumu

Amiodaron Kullanımına İkincil Akciğer Toksisitesi

10.4274/cayd.galenos.2018.80664

  • Didar Arslan
  • Nagehan Aslan
  • Dinçer Yıldızdaş
  • Özden Özgür Horoz
  • Fadli Demir
  • Celal Varan

Gönderim Tarihi: 05.03.2018 Kabul Tarihi: 16.07.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(1):51-53

Amiodaron ventriküler aritmi tedavisinde kullanılan bir antiaritmiktir. Birçok dokuda yan etkiye neden olan ilacın en önemli yan etkilerinden biri akciğer toksisitesidir. İlaç başlandıktan sonra herhangi bir zamanda toksisite gelişebilir, doz ve süre bağımlı olarak bu risk artar. Klinik ve laboratuvar bulguları özgül değildir. Tedavide öncelikle amiodaron kesilir. Ciddi olgularda kortikosteroid tedavisi başlanabilir. Biz burada 3 yıldır hipertrofik kardiyomiyopati nedeni ile takip edilen ve çocuk acil servise hemoptizi, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve öksürük şikayeti ile başvuran ve 2 yıldır ventriküler aritmi için amiodaron kullanan 16 yaşındaki erkek hastayı sunduk. Hastanın başvurusundaki bulgular bize amiodarona bağlı akciğer toksisiteyi düşündürdü. Amiodaron kesildi. Kortikosteroid tedavisi başlandı. Üç gün non-invazif mekanik ventilasyon tedavisi uygulandı. Hasta, yatışının 8. gününde servise devredildi. Bu olgu amiodaron ilişkili akciğer toksisiteye dikkat çekmek için sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Amiodaron, çocuk, akciğer toksisitesi

Tam Metin (İngilizce)